Waarom is Zonne-energie een goede keus

Als je ons vorig artikel nog niet hebt gelezen dan zou ik die eerst lezen. Deze artikel is de final-touch om iedereen over te halen om naar Zonne-Energie over te stappen. Zonne-energie biedt aanzienlijke voordelen ten opzichte van conventionele energiesystemen door het opheffen van gebreken in die systemen die lang als onveranderlijk werden beschouwd. Zonne-energie voor de productie van energie in huis heeft ook zijn gebreken, die in een ander artikel worden geschetst, maar die worden overschaduwd door de voordelen die hieronder worden genoemd.

Zonne-energie is een goede keuze. Voordelen van zonne-energie zijn de volgende:

• Zonne-energie is emissiearm.

Zonnepanelen veroorzaken geen vervuiling, hoewel ze door de productie en bouw milieukosten met zich meebrengen. Deze milieutolgelden zijn echter verwaarloosbaar in vergelijking met de schade die door conventionele energiebronnen wordt aangericht: bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt jaarlijks ongeveer 21,3 miljard ton kooldioxide in de atmosfeer vrij.

• Zonne-energie wekt werkgelegenheid.

Dit is ook niet een verassing, door al dat vraag naar zonnepanelen schieten de vacatures de grond op. Er worden om de dag allerlei uitzendbureaus opgericht zie Flexmaat.nl, een uitzendbureau gefocust op Zonnepanelen.

• De grondstoffen zijn hernieuwbaar en onbeperkt.

De hoeveelheid beschikbare zonne-energie is onthutsend – ongeveer 10.000 keer zoveel als wat de mens momenteel nodig heeft – en wordt voortdurend vervangen. Slechts 0,02 procent van het binnenkomende zonlicht zou, als het goed wordt opgevangen, voldoende zijn om elke andere brandstofbron die momenteel wordt gebruikt, te vervangen.

• Zonne-energie is geschikt voor afgelegen gebieden die niet zijn aangesloten op een energienetwerk.

Het kan een verrassing zijn voor stadsbewoners, maar hoewel veel van deze mensen het net uit principe mijden, vanwege politieke en milieuoverwegingen, hebben maar weinig van de 1,8 miljard in de wereld enige keuze in deze kwestie. Zonne-energie kan de levenskwaliteit van miljoenen mensen die in het donker leven drastisch verbeteren, vooral in gebieden zoals Sub-Sahara Afrika, waar maar liefst 90 procent van de plattelandsbevolking geen toegang heeft tot elektriciteit. De mensen in deze gebieden moeten vertrouwen op verlichting op basis van brandstof, die aanzienlijke sociale en milieukosten met zich meebrengt, van bedreigde gezondheid via plattelandswoningen, die buiten het net vallen, zijn uitstekende toepassingen voor de besmetting van de binnen lucht met zonne-energie, tot een beperkte algemene productiviteit.

Reageren is niet mogelijk